ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
1.    Taraflar
1.1
  Üyeler, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin (aşağıda kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır) elektronik ortamda onaylanması ile 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cad. No:14/A Keçiören/Ankara adresinde faaliyet gösteren Pardus Tanıtım Basım Yayım Organizasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait (kısaca “Şirket” olarak anılacaktır) internet sitesine(dijivol.com) üye olduklarını ve bu Sözleşme’de yer alan koşullara uygun davranmakla yükümlü olduklarını bilmektedirler.
1.2  Şirket ve Üyeler ayrı ayrı “Taraf” birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaklardır.
2. Tanımlar
2.1
  Site: www.dijivol.com adresinde yer alan internet sitesidir.
2.2  Ürün: Üyeler’in basımını talep ettikleri, Site üzerinden özelliklerini dijital baskı ürünleridir.
2.3 Üye(ler): Site’den ürün alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, üyelik formunu eksiksiz dolduran her gerçek ve tüzel kişidir. Bu sözleşmede kısaca "ÜYE" olarak anılacaklardır.
2.4 Kullanıcı: dijivol.com web sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.
2.5 Kişisel bilgi: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE`nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilerdir.
3. Sözleşme’nin Konusu
İşbu Sözleşme’nin konusu; Üye’nin Site’yi kullanımı ve Site üzerinden Şirket’e göndereceği Ürün’ün basımının gerçekleştirilmesi hizmetinin elektronik ortamda satın alınması ve Üye’ye teslimi süreçlerine ilişkin olarak Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.  
4. Üyeler’in Hak ve Yükümlülükleri
4.1
  İşbu Sözleşme’ye konu Site, işbu Sözleşme ve ilgili mevzuata uygun şekilde kullanılmak koşuluyla herkese açıktır. Ancak Site’nin kullanımı için reşit olmak gerekir.
4.2  Üye şifresi ile yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu üyeye aittir. Üye doldurduğu formdaki bilgilerin doğruluğunu kabul ve taahhüt eder.
4.3  Üye, oluşturulmuş kullanıcı adı ve şifresi ile üyelik profillerini hiçbir şart ve koşulda devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez.
4.4  Üye site üzerinden gerçekleştireceği her türlü işlem ve eylemde iş bu sözleşme koşullarına, kanuna, ahlaka ve adaba, temel ve ticari dürüstlük ilklerine uyacağını kabul ve taahhüt eder.
4.5  Site’de bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin her türlü hakkı Şirket’e aittir. Site’nin tasarımında, içeriğinde ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya hizmetten faydalanmanın ötesinde kullanılması, Site dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır.
4.6 Üyeler site güvenliğini tehlikeye düşürecek veya siteye zarar verecek her türlü faaliyet ve eylemlerden uzak duracaklardır.
4.7 Şirket, Üyeler'in Site üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Üye’nin Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan zararlar Üye’ye rücu edilecektir.
4.8 Müşteri çalışma yükle bölümünden göndereceği sipariş dosyalarının site’de bulunan Yardım Merkezi bölümünde yer alan tasarım ölçü ve kurallarına göre göndermekle yükümlüdür. Yardım Merkezi’nde bulunan tasarım ölçü ve kuralları dışında gönderilen dosyalarda oluşacak olan zararlardan müşterinin kendisi sorumludur.
4.9 Müşteri kendi tasarımını yarat bölümünden göndereceği siparişte şablonlarda yaptığı değişiklik nedeni ile oluşacak zararlardan kendisi sorumludur.
4.10 Müşteri işlerini gönderirken Kredi kartı, Havale, EFT kanalları ile ödeme yapabilmekte olup, işin baskıya girmesi için ödemenin eksiksiz olarak yapılması gerekmektedir. Gönderdiği sipariş gurubunda yer alan bütün ürünlerin ödemesini tek seferde yapmakla yükümlüdür. Aksi halde yapılan eksik ödeme gruptaki bir kısım işlerin basılmasına yeterli olsa dahi iş baskıya alınmayacaktır
4.11 Müşteri siparişi baskıya alındıktan sonra iptal edemez, geri ödeme talep edemez. Müşteri iptal işlemini sadece “Grafiker Onayı Bekliyor” konumundayken gerçekleştirebilir. Müşteri siparişini iptal koşullarına uygun gerçekleştirdikten sonra geri talep edebilir. Geri talep edilen ücret 15 gün içerisinde ödenmenin yapıldığı yol ile (havale, eft, kredi kartı vb.) geri ödeme yapılacaktır.
5.    Şirket Hak ve Yükümlülükleri
5.1
 Şirket, işbu Sözleşme’ye konu hizmeti Sözleşme’de ve tabi olduğu kanun, yönetmelik ve sair mevzuat kapsamında belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi taahhüt eder.
5.2 Şirket, site üzerinden gönderilen dosyaları ödemesi tam olarak yapıldıktan sonra her ürünün açıklamasında yer alan baskı seçeneklerindeki fire oranları ve teslim tarihi dahilinde basıp göndermekle yükümlüdür.
5.3 Şirket, Gizlilik ilkelerine uymakla yükümlüdür.
5.4 Şirket, işbu Sözleşme ve eki niteliğindeki Gizlilik İlkeleri ve Site üzerinden yayınladığı sair koşulları dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirme hakkını haizdir. Söz konusu dokümanların düzenli bir şekilde takip edilmesinden Üye bizzat sorumlu olacaktır.
Üye’nin siparişi üzerine basımı gerçekleştirilen Ürün ise basım tarihinden itibaren 1 (bir) aylık süre sonunda Şirket kayıtlarından silinecektir.
 
6. Ürün Teslimatı
6.1 
Şirket, Ürün siparişinin başarıyla tamamlanmasını takiben Ürün’ü kargo bilgileri ekranında yer alan adrese iletilmek üzere kargoya verir.
6.2 Üye, Ürün’ün kargo süresinin kargo şirketinin kuralları çerçevesinde belirleneceğini ve Ürün’ün sevkiyatına ilişkin süreci ilgili kargo şirketinden takip edebileceğini kabul eder.
6.3 Üye, Şirket’in, kargo firmasından ve/veya mücbir sebeplerden kaynaklanan sevkiyat gecikmeleri başta olmak üzere teslimat sürecine ilişkin herhangi bir yükümlülüğü olmadığını, bu kapsamdaki talep ve itirazların muhatabının Şirket olmadığını kabul eder.
6.4 Üye, Şirket’in Ürün’ü kargoya verdiği tarihte işbu Sözleşme’den kaynaklanan hizmet yükümlülüklerinin sona erdiğini kabul eder.
7. Ödeme Koşulları
7.1
 Üye, Site’de sunulan ödeme seçeneklerinden (Havale/EFT, kredi kartı) birini kullanarak Ürün’ün basımı ve kendisine teslimine ilişkin ödeme işlemini gerçekleştirir.
8. Mücbir Sebepler
8.1
 Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, şirket iş bu sözleşme ile belirlenen edimlerden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya gerçekleştirememesi durumunda sorumlu tutulamayacaktır.
8.2 Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebebin 1 (bir) aydan uzun sürmesi halinde işbu Sözleşme hakları ifa edilemeyen Tarafça feshedilebilecek ve hizmete son verilebilecektir.
9. Uyuşmazlıkların Çözümü
9.1
 Sözleşme’nin uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
10. İade
10.1 
Siteyi kullanarak yapmış olduğunuz alışverişlerde almış olduğunuz ürünleri, teslim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde faturası ile birlikte iş bu sözleşmenin 1.1 maddesinde gösterilen şirket adresine iade edebilirsiniz.
10.2 Aras Kargo ile yapmış olduğunuz iade gönderilerini alıcı ödemeli olarak hiçbir ücret ödemeden iade adresimize gönderebilirsiniz.
10.3 Ürünü iade edebilmeniz için iade edeceğiniz ürünün, paketi hasar görmemiş, ürün kullanılmamış ve kullanım hatası sonucu zarar görmemiş olmalıdır.
10.4 Tek kullanımlık olan ve üzerinde tüketicinin isteğine göre düzenleme yapılmış olan ürünlerde cayma hakkı kullanılarak ürün iadesi mümkün olmamaktadır. Bu tür ürünler ancak üretilen ürünün kusurlu ya da ayıplı olması halinde değiştirilebilir.
11. Yürürlük
11.1
 İşbu Sözleşme ve Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik İlkeleri ile Site içinde bildirilen tüm koşullar Üye tarafından Sözleşme’nin kabul edilmesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girer.